segunda-feira, 27 de junho de 2005

Ranking da Taiyosha


Os dados foram colhidos no período de 20-27 de junho e a fonte da notícia é o excelente site Animania:

1. School Rumble (9) - Kobayashi Jin
2.
Genshiken #6 - Kio Shimok
3.
Zipang #19 - Kawaguchi Kaiji
4.
Tokyo Underground #14 - Uraku Akinobu
5.
Mushi Shi #6 - Urushibara Yuki (Vai virar anime no outono japonês)
6. DEAR BOYS ACT2 #19 - Yagami Hiroki
7.
Sakura Taisen Manga-ban #4 - Hiroi Ouji (roteiro)
8. Love Yan #5 - Tamaru Hiroshi
9.
Ahiru no Sora #7 - Hyuuga Takeshi
10.
SAMURAI DEEPER KYO #32 - Kamijou Akimine

0 pessoas comentaram:

Related Posts with Thumbnails